23.06.2024


TOPlist

ZÁKLADNÍ  IDENTIFIKAčNÍ  ÚDAJE  O  MATEřSKÉ  ŠKOLE


 

Název školy   

 

Mateřská škola „V zahradě" Liberec,

Žitavská 122/68,příspěvková organizace

 

Adresa školy

Žitavská 122/68, Liberec 11, 460 01

Ič MŠ

66113334

DIč

66113334 CZ

Bankovní spojení

5517252 / 0800

IZO ředitelství

600079643

Telefon

48 271 12 56, +420 608 519 140

E-mail

ms.vzahrade@volny.cz

Adresa internetové stránky

Webmaster

http://www.msvzahrade.cz/ 

Bc. Radek Špinka, Mobil: +420 776 576 489                                 

Adresa datové schránky

ID schránky: m4uk3d5

Právní forma

příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol

1. ledna 2003

Název zřizovatele

Statutární město Liberec,

nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59, Liberec 1                                                   

Ič zřizovatele

00262978

ředitelka školy

Bc. Vlasta Tesařová ms.vzahrade@volny.cz

Mobil: +420 608 519 140

Zástupkyně ředitelky školy

Miroslava Jonášová jonasova.msvzahrade@volny.cz

Tel.: 48 271 12 56

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Tomáš Řebíček, tomas.rebicek@gmail.com

Mobil: +420 777 207 628

Kraj

Liberecký

Celková kapacita školy

77 dětí, 4 třídy

Provozní doba

6:30-16:30 hod

Mimoškolní sdružení                                       Předseda sdružení

Sdružení rodičů a přátel školy Žitavská  z.s.

Michal Bošek, Mobil: +420 737 216 904

Ič spolku

023 09 351

Přehled hlavní činnosti školy

(dle zřizovací listiny)

 

Poskytuje výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Ve spolupráci s rodinou se škola podílí na uspokojování potřeb dítěte a na rozvoji jeho osobnosti.

Předmět činnosti školy je vymezen zákonem                   č. 561/2004 Sb. v pozdějším znění a dále naplňuje ustanovení zákona č. 564 / 1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

Zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců předškolního zařízení v souladu s Vyhláškou 107/2005 o školním stravování


součásti školy

Kapacita

Školní jídelna

100

Vedoucí školní jídelny

Ivana Svobodová  svobodova.msvzahrade@volny.cz

Mobil: +420 778 769 505