18.07.2024


TOPlist

SLOVO řEDITELKY ŠKOLY


Vážení ,

je mi ctí, pozvat Vás k nahlédnutí do života dětí, rodičů a zaměstnanců

Mateřské školy „V zahradě „ Liberec. Velmi by mne potěšilo, kdyby Vás naše stránky zaujaly a staly se  inspirací  k zamyšlení a k pochopení smyslu naší práce . Jednotlivé sekce Vám nabízejí možnost dozvědět se o záměrech školy,

o preferencích, o životě v jednotlivých třídách  a zejména o vzdělávací činnosti školy včetně nadstandartních nabídek.

Můžete tak sami posoudit zda si škola dokáže udržet svou vysokou profesionální úroveň, zda se nám daří  udržet dobré klima školy a zda naplňuje svůj cíl :

  úplnou otevřenost  směrem k rodičům, dětem i veřejnosti.

 

„ Žije - li dítě obklopeno přátelstvím a porozuměním,

 naučí se v životě rozdávat lásku..."

 

Děkuji všem zaměstnancům, rodičům i veřejnosti za podporu a důvěru.      

Bc. Vlasta Tesařová  ředitelka školy