23.06.2024


TOPlist

EVALUACE TřÍDY „ MODRÁ PASTELKA „


Hodnocení je rozděleno do následujících skupin:

Evaluace individuální: děti jsou během roku pedagogem průběžně sledovány a jejich úspěchy jsou aktuálně zaznamenávány v oblastech hrubé motoriky, jemné motoriky, sebeobsluhy, komunikace a dalších schopností i dovedností do přehledu „Co už umím". Současně jsou také pečlivě zakládány individuální pracovní listy dětí.

Evaluace závěrečná: na závěr školního roku učitelky vyjádří průběh práce ve třídě formou slovního hodnocení, které je zároveň ukončením cesty Krtečka a jeho kamarádů.