23.06.2024


TOPlist
Historie školy
Původní budova školy byla postavena v roce v roce 1897 v jedné z nejkrásnějších čtvrtí města jménem Rosenthal.Ve státní správě je škola od roku 1920 a byla získána koupí za cenu 80 000 Kčs . Po válce se stala majetkem první české školy na území města Liberce a sloužila výuce základního vzdělání až do roku 1958. V tomto roce došlo ke změně účelu a budova byla upravena pro potřeby mateřské školy. V letech 1958 - 2001 proběhly v několika etapách rozsáhlé úpravy objektu, který tak splňoval podmínky pro výchovu 44 dětí ve dvou třídách. Teprve generální rekonstrukce, která započala v květnu roku 2002 odhalila vážné statické nedostatky a proto byla škola následně celkově přestavěna a zmodernizována.Současnost školy
Provoz školy byl po rozsáhlých stavebních úpravách zahájen v únoru roku 2003. Interiér i exteriér školy splňuje nejpřísnější kriteria stanovená EU.Současně imitují rodinné prostředí,ve kterém se odráží estetické cítění celého kolektivu.

Mateřská škola se nachází uprostřed zástavby starších rodinných domů v okrajové části města Liberce a je obklopena rozsáhlou architektonicky a umělecky projektovanou zahradou, která poskytuje bezpečná a nápaditá zákoutí k dětským hrám.

Kapacita čtyřtřídní mateřské školy rodinného typu je 77 dětí, kterým nabízí celodenní výchovu a vzdělávání celkem 6 pedagogů a 4 provozní zaměstnanci.Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní s možností výdeje jídel pro 100 strávníků.

V lednu roku 2003 se stala mateřská škola „ V zahradě „ Liberec příspěvkovou organizací s právní subjektivitou . Zřizovatelem školy je Statutární město Liberec.Předmĕt činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. v pozdĕjším znĕní a dále naplňuje ustanovení zákona č. 564 / 1990 Sb.,o státní správĕ a samosprávĕ ve školství v pozdějším znění.